Savage Engineers Ltd.
Manufacturers of today's Steam Tractors
Home Page: choose your language Introduktie Wie wij zijn De Machine Kwaliteit Disclaimer Andere aktiviteiten E-mail us
Techniek Veel Gestelde Vragen (Frequently Asked Questions) Investeerder Laatste Nieuws Koppelingen (Links) Voorwaarden

Disclaimer

1. Inhoud
De auteur behoudt zich het recht voor geen verantwoordelijkheid te accepteren voor de strekking, juistheid, kompleetheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Elke aansprakelijkheid met betrekking op schade veroorzaakt door gebruik van de verstrekte informatie wordt derhalve verworpen. Aanbiedingen zijn niet bindend en geheel vrijblijvend. De gehele publicatie, of delen ervan, kan zonder (voorafgaande) notificatie van de auteur worden ingetrokken, gewijzigd of uitgebreid.

2. Referenties en Koppelingen (Links)
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gekopelde of gerefereerde pagina's -tenzij hij volledige kennis heeft van de illegaliteit ervan en de moegelijkheid zou hebben om te voorkomen dat bezoekers die pagina's bezoeken. Bij schade als gevolg van de hier gepubliceerde informatie kan uitsluitend de auteur van de betreffende pagina('s) aansprakelijk gesteld worden en niet diegene die in de koppeling ernaartoe voorziet. Verder is de auteur niet verantwoordelijk voor plaatsingen of berichten geplaatst op deze pagina's door gebruikers of bezoekers van discussiepagina's, gastboeken of mailinglists.

3. Copyright
De auteur heeft niet de intentie om 'copyrighted materiaal' te publiceren; wel om copyright aan te geven voor het betreffende objekt in voorkomende gevallen. De auteur behoudt het recht van copyright van alle materiaal door hem gemaakt. Duplicatie of gebruik van zulke objekten, zoals teksts, foto's, schema's en geluiden, in andere gedrukte of electronische publicaties door derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy
Invoer van persoonlijke gegevens (e-mail adres, naam, adres) is geheel vrijwillig. Gebruik en/of betaling van de aangeboden diensten kan plaatsvinden zonder specificatie van privé-gegevens, voor zover technisch, redelijkewijs en wettelijk mogelijk. Het gebruik van postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mail adressen voor marketing doeleinden van derden is verboden; van ongewenste 'spam' berichten wordt aangifte bij de authoriteiten gedaan.

5. Wettelijke basis van deze disclaimer
Deze disclaimer maakt inherent deel uit van de internet publicatie waarvan je naar deze pagina verwezen bent. In het geval dat delen van deze mededeling incorrect of niet wetmatig zijn, geldt dat alleen voor die delen en blijft de inhoud en geldigheid van de rest onverminderd van kracht.

© Savage Engineers Ltd.